#Kim4EU

De komende Europese verkiezingen sta ik op plek 7 voor GroenLinks. Ik wil het Europees parlement in om te strijden voor een beter milieu en een gelijkwaardiger samenleving.

Overal in Europa zie je dezelfde zorgen en hunkering naar verandering. Scholieren spijbelen voor het klimaat. Jongeren voeren campagne tegen onbetaalde stages en voor een eerlijk minimumloon. Gemeenschappen weigeren langer afhankelijk te zijn van grote multinationals en zetten hun eigen energiesysteem op.

En steeds meer mensen stemmen Groen. De Groene golf is niet meer te stoppen! Wij zijn de beweging die de veranderingszin in Europa in de praktijk gaat brengen.

Ik sta voor

  • Een democratisch energiesysteem (voor en door mensen) en klimaatactie
  • Een eerlijke start voor jongeren
  • Een duurzaam, inclusief, gastvrij Europa

“De kandidatencommissie ziet Kim van Sparrentak op de zevende plek. Een jong, progressief talent met grote, groene ambities. De commissie heeft Kim leren kennen als een vasthoudende politica met een innemende persoonlijkheid en verstand van zaken op diverse groene thema’s, waaronder energie in het bijzonder. Kim is inhoudelijk scherp, open en vriendelijk. Een talent dat in een grotere fractie goed kan rijpen.”

Hoe ziet mijn Europa eruit? 

1. Een democratisch energiesysteem (voor en door mensen)
Na de liberalisering van de energiemarkt hebben grote multinationals teveel macht gekregen. In veel landen bepalen zij wie er energie mag leveren, terwijl consumenten en lokale gemeenschappen die zelf hun duurzame energie opwekken tegen allemaal ingewikkelde rompslomp aanlopen. Ondertussen maken die grote energiebedrijven er een potje van. In Duitsland kappen ze het Hambachbos voor een kolenmijn, in België riskeren ze een kern-ongeval door achterstallig onderhoud en in Nederland veroorzaken ze aardbevingen met alle gevolgen van dien. Dit moet anders.

Het lokaal opwekken van energie door gemeenschappen moet beter gefaciliteerd worden. Zo kunnen we overal in Europa bloeiende gemeenschappen krijgen, waarbij het geld binnen de gemeenschap blijft, in plaats van in de zakken van aandeelhouders belandt.

Zo krijgen we door verduurzaming een eerlijkere maatschappij.

2. Een eerlijke start voor alle Europese jongeren
Misschien heb je wel gehoord van de vicieuze cirkel waar veel jongeren inzitten. Ze horen dat ze niet genoeg werkervaring hebben voor een baan, maar die werkervaring hebben ze niet, omdat ze geen baan kunnen krijgen. Stel je voor: Je komt met een steeds hogere studieschuld de arbeidsmarkt op. En dan wordt er van je verwacht dat je eerst (vrijwel) onbetaald werk doet om ervaring op te doen. Daar moet je dan maar net het geld voor hebben.

Teveel jongeren zitten in onzekerheid over hun toekomst. Bizarre stage-eisen, hoge studieschulden, maar ook onzekerheid over de woningmarkt en of we nog wel een pensioen krijgen… En dat nog bovenop de continue berichten dat het milieu en klimaat naar de vaantjes gaan.

Ik wil niet dat mijn generatie en die na mij een stressgeneratie blijft. De jeugdgarantie moet uitgebreid worden en ook voor jongeren moeten eerlijke arbeidsrechten gelden.

3. Een gastvrij, inclusief Europa
Ik sta voor een Europa waar iedereen zich welkom voelt, ongeacht of ze hier geboren zijn, op wie ze verliefd worden of welk geloof ze aanhangen of niet. Waar vrouwen- en LGBTQ*-rechten niet gebaseerd worden op racisme, maar op het waarderen van diversiteit. Een gastvrij en rechtvaardig Europa, gestoeld op gezamenlijke waarden. Waar we het allemaal eens zijn dat een diverse werkvloer voor iedereen een voordeel heeft.

Een onstopbare Groene golf voor verandering

Overal in Europa staan bewegingen op voor verandering. Als de politiek er niet voor zorgt dat vluchtelingen veilig naar Europa komen, dan regelen we reddingsboten. Als er onderhandeld wordt over het klimaatakkoord, dan zorgen jongeren ervoor dat ze aan tafel kunnen zitten, of staan massaal buiten op de stoep, in plaats van in de schoolbanken te zitten. En als dat niet werkt, dan staan ze voor de bruinkoolmachines om ervoor te zorgen dat ze niet verder kunnen gaan met graven. We pikken het niet langer dat vrouwen slachtoffer zijn van seksueel geweld. We staan op als we zien dat grote multinationals de veiligheid van de bevolking minder belangrijk vinden dan de winst van hun energiewinning. We zien kansen in het verduurzamen van de samenleving voor onze eigen buurt, dorp of stad en gaan ermee aan de slag. We staan op tegen racisme, homofobie en transfobie.

Al deze bewegingen zijn onderdeel van de Europese Groene golf, die de Groenen leiden in de gemeentes, lokale en nationale parlementen. Deze Groene golf is niet meer te stoppen en in Europa gaan we samen zorgen voor verandering.

Wil jij met mij Europa veranderen?

November 22, 2018